Vergunning

Vergunning

Het bouwen van een hobbykas is vergunningvrij als het bouwwerk aan de volgende eisen voldoet:

De hobbykas mag niet hoger zijn dan 3 meter
Het oppervlak van de hobbykas is minder dan 30 m2
Als de hobbykas kleiner dan 10 m2 is mag deze op de erfgrens van de buren staan
Als de hobbykas groter is dan 10 m2 moet hij minstens 1 meter uit de erfgrens van de buren staan
U bouwt op de begane grond